บางครั้งเวลาที่เรามีปัญหา เราก็ไม่ได้ต้องการ “คำปรึกษา”

แต่เรา…ต้องการ “ใครสักคน” ที่พร้อมจะ “รับฟัง”

(Sometimes when we have problems we do not need counseling
We just need someone Who will be listing)

หลายคนอาจจะคิดว่า เมื่อใครมีปัญหาแล้ว จำเป็นจะต้องให้คำแนะนำอย่างโน้นอย่างนี้ ทั้งที่จริงแล้วบางครั้ง ปัญหานั้นอาจจะไม่ได้ต้องการให้ช่วยแก้ไขอะไร เพียงแต่ “เปิดใจ รับฟัง” ก็เพียงพอแล้ว ที่จะทำให้คนที่มีปัญหา ทุเลาลงได้ ซึ่งก็เป็นการยากสำหรับบางคนที่จะอดทนรับฟังได้ เพราะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกมองข้าม โดยมองไปที่ผลลัพธ์ และไม่ได้ใส่ใจกับจุดเริ่มต้น

@wee4life

แสดงความคิดผ่าน Facebook