ช่วงนี้วงการศึกษามีอะไรใหม่ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ และเป็นเรื่องใกล้ตัวที่บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านควรรู้ น่นคือ “เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21) และเรื่องของ Logbook Teacher” ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทำให้การสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทำได้สะดวก ง่ายและรวดเร็ว ดังนั้นทุกเรื่องราวสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ต

เพื่อความสะดวกสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบ สามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์

ชุมชนและการสื่อสารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

http://test-lteacher.otepc.go.th/#portfolio   

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารและโปรแกรม Logbook ได้จากที่นีครับ พร้อมทั้งมีกลุ่ม facebook สำหรับการสนทนา (เพราะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนที่สุด)

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ : 02-280-3223 หรือ 02-280-1029

เกี่ยวกับโปรแกรม Logbook : 02-280-2841

Email : it.otepc@gmail.com

Facebook Group : Logbook Teacher – บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook