แหล่งภาพจาก techvoiceafrica.com

Teo Nie Ching รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียเผยว่าในปี 2019 โรงเรียนมัธยมในประเทศจะเปลี่ยนมาใช้ระบบ e – textbooks เธอกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะช่วยลดน้ำหนักกระเป๋าลงรวมทั้งลดความจำเป็นในการแบกตำราจำนวนมากไปโรงเรียน

เธอยังกล่าวอีกว่ากระทรวงกำลังคุยกันว่าจะให้นักเรียนดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้บนอุปกรณ์ส่วนตัวหรืออุปกรณ์การเรียน

แหล่งภาพจาก freemalaysiatoday.com

“สำหรับตอนนี้เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น แต่ในที่สุดเราจะทำให้มีการโต้ตอบกันมากขึ้น” 

อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่ดูแลและพัฒนาครูสู่มืออาชีพของมาเลเซีย (National Union of the Teaching Profession :NUTP) ก็มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันแต่ก็แน่ใจว่าเด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกคน

และสิ่งที่จะเกิดตามมาก็ต้องเตรียมการแก้ไข อย่างเช่น อาจจะเป็นภาระครูมากขึ้นที่ต้องควบคุมดูแลอุปกรณ์ในการเรียน หรือไม่ก็อาจมีการสูญหายหรือมีการขโมยเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ต้องเริ่มต้น

ผมว่าเป็นความคิดที่ดี แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและกล้าเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมื่อเทียบกับการศึกษาไทยตอนนี้ ก็ปูพรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพกันจนอาจลืมมองตัวนักเรียน เพราะครูเองก็ปรับตัวไม่ทันกับนโยบายรายวัน ที่เพิ่มภาระงานและถ่วงเวลาที่ครูจะไปดูแลและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน (อิอิ)

 

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook