ความกลัว จะทำลาย ความสงบใจจิตใจ

หากต้องการให้เกิดความสงบในจิตใจ ต้องขจัดความกลัว หรือเผชิญกับความกลัวให้ได้ การซักซ้อมให้เผชิญกับความกลัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการใช้วิต และการทำงาน

แสดงความคิดผ่าน Facebook