ความสุข ความสบาย ทำให้เกิดความอ่อนแอ

แสดงความคิดผ่าน Facebook