การประสบความสำเร็จ คือ การยอมรับความเสี่ยง ที่อาจต้องเจอ

ข้อคิดจากภาพยนต์ เรื่อง “In The Heart of The SEA” ตัวละคนนักธุรกิจ พูดว่า เขาเป็นนักธุรกิจ การที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ ต้องยอมรับความเสี่ยง ที่อาจต้องเจอให้ได้

ในองค์กรทางการศึกษา ก็เช่นกันครับ แนวคิดการศึกษาส่วนใหญ่ นำมาจากแนวทางทางธุรกิจ ได้แก่

  • การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
  • หลัการบริหาร (PDCA)
  • ระบบการบริหารที่อาศัยตัวชี้วัด (KPI) Balanced Scorecard (BSC)
  • หรือแม้แต่มาตรฐานสากล

เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่า จะนำแนวคิดทางธุรกิจมาบริหารการศึกษา เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

แสดงความคิดผ่าน Facebook