ณ สถานการณ์ปัจจุบันนี้ การใช้ชีวิตโดยยึดกฎธรรมชาติ เป็นวิธีที่ดีทีสุด โดยการเอาตัวรอดของสัตว์ชนิดหนึ่ง ใช้วิธีการเอาตัวรอดโดยการซ่อนตัวเป็นเงา ทำให้ปลอดภัยจากผู้ล่า

ในธรรมชาติของมนุษย์ก็เช่นกัน วิธีที่จะอยู่รอดได้ คือ การทำตัวให้เป็นเงา

แสดงความคิดผ่าน Facebook