เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระศักดิ์ พัทบุรี ครูโรงเรียนสตูลวิทยา

แสดงความคิดผ่าน Facebook