เพลงแนวคันทรี (Country) เก่าในอดีต สำหรับฟังก่อนนอน เพื่อให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย ร่างกายเบาสบาย (เหมือนเมาเหล้า 555) ตรงกับชื่อเพลงเลย เป็นเครืองดื่มแอลกอฮอล์ เทนเนสซีวิสกี้ (Tennessee Whiskey)

ความหมายของบทเพลง ก็น่าสนใจไม่น้อย มีโอกาสค่อยนำไปพูดเสริมในการทำงาน

แสดงความคิดผ่าน Facebook