“ครั้งหนึ่งในชีวิต”
สิ่งที่ควรทำที่สุดคือ…
ทำในสิ่งที่อยากทำ
ไปเที่ยวในที่ที่อยากไป
ไปทำให้ชีวิตมีความสุขมากที่สุด

กินอาหารที่อยากกิน
ไปกินให้ชีวิตมีความสุขมากที่สุด
เพื่อถึงช่วงชีวิตหนึ่งคนเราต้องมีจุด จุดนี้ บางครั้งก็ผ่านจุดนี้มาแล้ว บางครั้งก็ต้องเริ่มกลับมาจุดนี้ใหม่ เพื่อเติมพลังให้กับชีวิต จะได้กลับมาทำหน้าที่ของแต่ละคนที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดอีกครั้ง ทั้งชีวิต ครอบครัว การงาน และอื่น…

แสดงความคิดผ่าน Facebook