ภาพจาก f4.bcbits.com

โอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาเกิดขึ้นมาบนดวงดาว มีแค่ 1 ใน 100 ล้านล้านดวงเท่านั้น ซึ่งมนุษย์อาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาเดียวในจักรวาล หากอ้างอิงกับหลักการวิวัฒนาการ ซึ่งเกิดจากห่วงโซ่ของวิวัฒนาการ 7 อย่าง คือ

1. ต้นกำเนิดของชีวิต
2. การสังเคราะห์แสง
3. เซลล์ที่สลับซับซ้อน
4. เพศ
5. สัตว์ที่สลับซับซ้อน
6. โครงกระดูก
7. สติปัญญา

อ้างอิง https://www.livescience.com/evolution-says-humans-only-intelligent-life.html?fbclid=IwAR0QC570XOM9tQxbgSGZ05w5nYorF4CBiYu91Ak_qLf6V9vEBxMDOF5WsUs

แสดงความคิดผ่าน Facebook