วันนี้เวลาประมาณ 14.44 น. ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สอบถามเรื่องการใช้งานเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต UniNet ว่ายังสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันในฐานะที่ผมเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายอยู่ที่โรงเรียน ก็สามารถใช้งานได้ปกติมาตลอด ถึงแม้ก่อนหน้านี้จากที่ผ่านมา อาจมีสัญญาณขัดข้องบ้างแต่ก็ได้รับการแก้ไขจากเจ้าหน้าที่ด้วยดีตลอดมา แม้ว่าอาจจะมีบางโรงเรียนหรือบางทีมีปัญหาไม่สามารถใช้ไม่ได้ จนดูเหมือนกับว่าระบบไมเสถียร แต่สำหรับผมจากที่ใช้งานมา ถือว่าปกติดีครับ และใช้งานได้ดีกว่าเมื่อก่อน (อาจเป็นเพราะบางหน่วยงานไม่ได้ใช้งานเลยทำให้ระบบมีความเสถียรขึ้นหรือเปล่า)

อยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ เปิดให้ใช้งานตามปกติครับ เพราะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียนได้ระดับหนึ่ง หรือไม่ก็ใช้เป็นระบบสำรองกรณีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเจ้าอื่นเกิดขัดข้อง เพราะไม่แน่ว่าจะยกเลิกหรือให้บริการโรงเรียนต่อหรือไม่ แต่ที่โรงเรียนที่ผมดูแลยังใช้ได้ดี และใช้เป็นสัญญาณหลักในการให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ครับ

แสดงความคิดผ่าน Facebook