รับมอบเกียรติบัตรจากวิทยากร

อบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (NuiNet) เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ ซึ่งครั้งแรกได้เข้าร่วม ฟังการบรรยาศโครงการที่่ มอ.แล้ว 2 ครั้ง ส่วนครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มี 2 หลักสูตรครับ

หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network Trouble Shooting) ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2554

หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network Security) ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2554 สถานที่ ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

224608_181303018587355_100001229755097_478365_6793297_n.jpg

226083_181303178587339_100001229755097_478374_2898745_n.jpg

226083_181303571920633_100001229755097_478394_5728127_n.jpg

แสดงความคิดผ่าน Facebook