Google เปิดเว็บแผนที่โควิด-19 ให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบจำนวนการติดเชื้อ การรักษา และภาพรวมการแพร่ระบาดในแต่ละประเทศได้ โดยเข้าไปที่ https://google.com/covid19-map เมื่อนำเมาส์ไปชี้ก็จะแสดงชื่อประเทศ และจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก พร้อมทั้งแสดงสถิติรายวันแยกอันดับแต่ประเทศ

แสดงความคิดผ่าน Facebook