สำหรับคุณครูสามารถโหลดฟรี หนังสือนิทานภาพเคลื่อนไหว ไว้สำหรับประกอบการเรียนการสอนเด็กๆ ในห้องเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ได้ที่เว็บไซต์ www.vooks.com/teacher-appreciation ดูแล้วน่าจะเหมาะสมกับวิชาภาษาอังกฤษนะครับ แต่ก็นำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆ วิชา ลองเลือกดูครับ เหมาะกับการสอนออนไลน์ช่วงโควิด -19

แสดงความคิดผ่าน Facebook