ที่มา thriveglobal.com

ที่ผ่านจะเห็นว่าได้ว่ามีการพูดถึง ภูเขาน้ำแข็ง ในหลายๆ ประเด็น เช่น “ความขัดแย้ง” “สมรรถนะ” มาวันนี้ “ความโกรธ” ก็เปรียบเสมือน ภูเขาน้ำแข็ง ซึ่ง ลักษณะของภูเขาน้ำแข็ง เป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่เท่าภูเขา ลอยอยู่กลางทะเล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ลอยเหนือน้ำ ซึ่งเป็นส่วนที่มองเห็นง่ายที่สุด และส่วนที่จมอยู่ใต้ผิดน้ำ ซึ่งเป็นส่วนที่มองไม่เห็น ต้องทำการสำรวจจึงมองเห็น

ความโกรธ จึงเปรียบเสมือน ยอดภูเขาน้ำแข็ง ที่เมื่อแสดงออกมาแล้ว คนรอบข้างเห็นได้ชัด โดยไม่รู้สาเหตุที่มาที่ไป ซึ่งเป็นส่วนที่จมอยู่ใต้ผิวน้ำ อาจจะเกิดความเครียดที่สะสมมาจนระบบออกมาอยูเหนือผิวน้ำ

ความขัดแย้ง ก็เช่นกัน เป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็ง สิ่งที่คุณเห็นหรือเข้าใจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นควรใช้เวลาสำรวจภูเขาน้ำแข็งแห่งความขัดแย้งของคุณ ดูสาเหตุและการกระทำที่กระตุ้นความขัดแย้ง เปิดเผยอารมณ์ความรู้สึกของคุณการรับรู้ล่วงหน้าและทุกอย่างอื่นที่อยู่ใต้พื้นผิว

มีอีกหลายๆ ประเด็นที่นำมาเปรียบเทียบกับ ภูเขาน้ำแข็ง แม้กระทั่ง การติดเชื่อโควิด 19 ก็มีคนเปรียบเหมือนภูเขาน้ำแข็ง เช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.dailyinfographic.com/anger-metaphor?fbclid=IwAR10Aoz5H6oZIVdPLQHblRlhFqBlVvlTnfTWQ3VcmNaAE6mBh5ztkxrOfiA

แสดงความคิดผ่าน Facebook