ช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หลายๆเรื่อง ตั้งแต่มีการระบาดของโรคระบาดโควิด 19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 360 องศา เลยก็ว่า แม้แต่เรื่องราวชีวิตของตัวผมเอง (555) ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการออก ‘ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน’ มาบังคับใช้ โดยเปิดให้นักเรียนทั้งชายและหญิงมีอิสระในการเลือกทรงผมมากขึ้น แม้จะยังมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่ โดยนักเรียนชาย “จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย” ส่วนนักเรียนหญิง “จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย”

แต่การเลือกทรงผมดังกล่าว จะต้องไม่

1.) ดัดผม

2.) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม

3.) ไว้หนวดหรือเครา

4.) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผม เป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

ประกาศเมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดูระเบียบดังกล่าวได้ที่: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/103/T_0006.PDF

แสดงความคิดผ่าน Facebook