ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วงโรคระบาด โควิด-19 เก็บตัวอยู่บ้าน เปิดแบบทดสอบออนไลน์ทบทวนความรู้ หรือเรียนรู้เนื้อหาใหม่ๆ ช่วงนี้มีหลายหน่ายงานสร้างแบบทดสอบพร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านอีเมล์ หากผ่านเกณฑ์ ผมดีนะครับ สะดวกและได้ความรู้ ในยุคออนไลน์แบบนี้ สำหรับครูท่านใดต้องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ก็ลองทำแบบทดสอบได้ที่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มี 2 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for Communication 1)

forms.gle/DAnhpUveprY4gnAd8

หลักสูตรที่ 2 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครู (Basic English for Teachers)

forms.gle/H5NN7pMNDLxavgRo6

ส่วนใหญ่ผมก็ใช้เวลาก่อนนอนสัก 1 หลักสูตร / ก่อนทานอาหารแต่ละมื้อสัก 1 หลักสูตร (555 ป้องกันสมองเสื่อม)

แสดงความคิดผ่าน Facebook