กำลังรอแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ของ สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ คาดหวังว่าจะได้ระบบการเรียนการสอนแบบ e-learning เต็มรูปแบบ เหมือน Moodle หรือ การเรียนออนไลน์ ที่เค้าใช้เรียนออนไลน์ในระดับสากลเป็นของ สพฐ ซะที แต่ในที่สุด ก็นำสิ่งที่มีอยู่แล้วมารวมกัน ซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้อยู่แล้ว แต่ก็ยังดีที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนใช้อย่างจริงจัง

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform: DEEP) จากกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการพัฒนาการจัดการสอนออนไลน์กับ แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ คุณครูสามารถเข้าศึกษาอบรมเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ Deep By MOE โดยประกอบไปด้วย เครื่องมือ การจัดการสอนออนไลน์ด้วย G Suite และ Microsoft Teams เว็บไซต์หลักสำหรับลงทะเบียนขอใช้งานอีเมล สำหรับบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการคือ https://deep.moe.go.th/

โดยให้ครูผู้สอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าอบรม ระหว่างวันที่ 9- 20 พฤษภาคม 2563 ตามกำหนดการ ผ่านช่องทางดังนี้

1) https://www.youtube.com/obectvonline

2) https://www.facebook.com/obectvonline/ 

3) www.obectv.tv
https://www.kroobannok.com/88071

>>เข้าดูตารางการเรียนรู้ G-SUITE<<

>>เข้าดูตารางการอบรม เรียนรู้ MICROSOFT TEAMS <<

ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ที่ 2 ค่ายยักษ์ใหญ่แห่งวงการคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมมือกันสนับสนุนวงการศึกษาไทยครับ

แสดงความคิดผ่าน Facebook