แบบรายงาน การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน Online โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอน ม.1-6 สังกัด สพม. 16 ระหว่างวันที่ 9-20 พ.ค. 63 โดยให้ครูเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือ DEEP ระหว่างวันที่ 9- 20 พฤษภาคม 2563 ตามกำหนดการ ผ่านช่องทาง ดังนี้

1) https://www.youtube.com/obectvonline
2) https://www.facebook.com/obectvonline/ 
3) www.obectv.tv

โดยมีกำหนดการอบรม ดังตาราง

กําหนดการ พบปะ Live แบบออนไลน์ Microsoft Team

เสาร์ที่ 9 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.  
พบกับหัวข้อ Tips and Tricks in Microsoft Teams เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive1  

พุธที่ 13 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.  
พบกับหัวข้อ เพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้เรียนในเครื่องมือ Chat เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive2  

เสาร์ที่ 16 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.  
พบกับหัวข้อ การใช้ File ใน Microsoft Teams เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive3

พุธที่ 20 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.  
พบกับหัวข้อ เทคนิคการใช้งาน OneNote Class Notebook เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive4  

เสาร์ที่ 23 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.  
พบกับหัวข้อ สั่งงานเดี่ยวด้วย Assignment และ Grade เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive5  

พุธที่ 27 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.  
พบกับหัวข้อ วิเคระห์ผู้เรียนจากกิจกรรมออนไลน์ใน Class Insight เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive6  

เสาร์ที่ 30 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.  
พบกับหัวข้อ เสริมกิจกรรมสนุกด้วย Add a Tab เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive7  

พุธที่ 3 มิ.ย 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.  
พบกับหัวข้อ เทคนิคการจัดชั้นเรียนออนไลน์ เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive8  

*และเมื่ออบรมเสร็จในแต่ละวัน ให้คุณครูรายงายผลการอบรม ไปยัง สพม.16 ตามลิงก์ด้านล่าง เพื่อรับเกียรติบัตร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgdcf6FHLRL5MgV0WJGTrY_iuCMUK22ghoxUfsNTJGy4daoQ/viewform

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 16.jpg

รายงานการพัฒนาศักยภาพครู การสอน Online สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ดูได้จากลิงก์ด้านล่าง

https://datastudio.google.com/s/tQecVXeMgOo

หนังสือด่วนที่สุด เรื่องการพัฒนาศักยภาพครู

แสดงความคิดผ่าน Facebook