“เมื่อปล่อยวางในสิ่งที่เป็น ก็จะกลายเป็นในสิ่งที่ควรเป็น

แสดงความคิดผ่าน Facebook