“ฉันจะบินบินไป ไกลแสนไกลไม่หวั่น” …..ฉันจะบิน…..ความรู้สึกอยากเป็นอิสระและปล่อยวาง ทำให้นึกถึงเพลงเก่าในอดีต

ชีวิตในขณะนี้ถึงแม้จะเดินไปหน้าก็จริง แต่เป็นเส้นทางที่เป็นวงกลม เหมือนกำลังกลับไปสู่จุดเริ่มต้น บ่อยครั้งที่ผมนึกถึงความเป็นอิสระในสมัยที่เป็นเด็ก (อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง) รู้สึกมีความสึกกับการใช้ชีวิตตอนเด็กๆ ที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติและได้อยู่กับพ่อกับแม่

ถ้าคุณต้องการที่บิน ก็จงปล่อยวางสิ่งที่คุณแบกภาระอยู่ ซึ่งมันอาจจะหนักจนทำให้คุณบินไม่ได้ ก็เป็นไปได้ น้่นคือการปล่อยวาง ในสิ่งที่คุณยึดติดอยู่

ณ ตอนนี้ ถึงไกลสุดฟ้าก็คงต้องไป

แสดงความคิดผ่าน Facebook