ฉันสามารถจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งไหมเนี๊ยะ ไม่มีถนนวุ่นวายเหมือนในปัจจุบัน ไม่มีเรื่องราวอะไรต้องมากังวล มีเพียงแค่ความสนุขสนาน (Can i just be a little kid again no stress no worries just fun)

นั่นคือความรู้สึกในสมันที่ยังเป็นเด็ก สุดท้ายเมื่อเดินทางมาถึงใกล้ที่หมาย ก็อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง เหมือนการเดินทางจะกลับที่จุดเริ่มต้น (นี่เป็นเรื่องธรรมชาติ) นั่นคือ จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด คือจุดเดียวกัน

ผู้คนมากกมายต่างเดินทางแสวงหาความสุข และอะไรต่างๆ มากมายให้กับชีวิต สุดท้ายสิ่งเหล่านั้่นอาจจะมีพร้อมแล้วในจุดเริ่มต้น สิ่งแสวงหาเท่าไหร่ก็เหมือนยิ่งทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปทีละนิด

แสดงความคิดผ่าน Facebook