21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

แสดงความคิดผ่าน Facebook