ภาพบรรยากาศการอบรม

วันนี้เป็นวันหยุดราชการ  แต่มีภาระกิจต้องตื่นแต่เช้า มาเช็คอุปกรณ์สำหรับการอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตูล เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับเจ้าหน้าที่ในการรับส่งหนังสือ e-office วิทยามากจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สพท.16) บรรยการการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ช่วงเช้าก็แนะนำให้รู้จักโปรแกรม การรับส่งหนังสือราชการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยประหยัดขั้นตอนในการรับส่งหนังสือ และประหยัดกระดาษอีกด้วย วิทยากรเป็นผู้ที่พัฒนาโปรแกรมแกรมเอง เลยทำให้การใช้งานโปรแกรมมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากเข้าใจระบบการรับส่งหนังสือ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้การส่งเอกสาร หรือจดหมายเวียนในโรงเรียนได้อีกด้วย ดูฟังก็น่าสนใจมาก นั่นหมายความว่า ผู้บริหารและครูทุกคน ต้องใช้คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตเป็นประจำ เพราะต้องเปิดอ่านหนังสือที่่ส่งมาจากหน่วยงานและฝ่ายต่างๆ  ซึ่งก็เหมาะสมแล้วกับยุคปัจจุบันนี้ ในระดับมัธยมศึกษา เพราะที่อื่นเค้าก็ประยุกต์ใช้ระบบ e-office กันเกือบหมดแล้ว และระบบอินเทอร์เน็ตก็เข้าถึงทุกพื้นที่ และที่โรงเรียนสตูลวิทยา ผมก็พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกกลุ่มวิชาหมดแล้ว เหลือบางจุดที่ไกลจากตำแหน่งนิดหน่อย สำหรับผมแล้วเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะประหยัดเวลามาก และก็เป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการด้วย สามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลหนังสือราชการได้ เวลาสืบค้นหรือพิมพ์ออกมาทำผลงานก็มีความสะดวกและตรวจสอบได้ง่าย
ช่วงบ่ายของการอบรมวิทยากรก็ให้ทดลองใช้โปรแกรมแบบ offline จากเครื่องโน็ตบุ๊ควิทยากร จำนวนผู้เข้าอบรมประมาณ 40 กว่า ก็สามารถรองรับได้ ระบบไม่ล่ม แสดงว่ามีความเสถียรภาพดี น่าใช้ หลังจากนั้นวิทยากรก็ได้แนะนำเว็บไซต์ของ สพม.16 (http://www.sea16.go.th) ที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ และแนะนำลิงก์เว็บโรงเรียนในเว็บไซต์ ก็ยกตัวอย่างเว็บโรงเรียนสตูลวิทยา ที่ผมก่อตั้งและดูแลมาจนถึงปัจจุบันนี้ วิทยาชื่นชมว่าเว็บไซต์โรงเรียนสตูลวิทยา ทำได้ดีมีข้อมูล เหมาะกับเป็นเว็บไซต์โรงเรียนขนาดใหญ่ และผู้ดูแลระบบ เว็บไซต์ก็มีความสามารถเพราะมีระบบ e-learning และข้อมูลน่าสนใจ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถในการติดตั้งระบบที่ซับซ้อน ผมฟังแล้วก็รู้สึกดีใจครับ ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมและให้กำลังใจ คนทำงาน ก็รู้สึกหายเหนื่อยครับ เพราะที่ทำนั้นทำด้วยใจ บางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยและเป็นภาระที่ต้องดูแลรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อได้กำลังใจก็รู้สึกหายเหนื่อย ก็ขอขอบคุณวิทยากร ที่ให้คำชม ครับ และระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสตูลวิทยาก็มีประสิทธิภาพระดับหนึ่ง แต่ไม่ถึงกับดีที่สุดครับ เพราะด้วยศักยภาพและเน้นประหยัดค่าใช้จ่ายครับ

แสดงความคิดผ่าน Facebook