น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที)

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดว่าได้มอบนโยบายไว้ 2 กรอบคือนโยบายเร่งด่วนภายใน 1 ปีกับนโยบายเรื่องอื่นๆ

ในส่วนของนโยบายเร่งด่วนนั้นกระทรวงได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดวาง แผนการทำงานเป็นระยะเวลา 1 ปีโดยจะต้องแจ้งความคืบหน้าการทำงานเป็นระยะ 3,6,9 และ12 เดือนเพื่อดูความคืบหน้า ซึ่งนโยบายมีทั้งหมด 12 ข้อเกี่ยวข้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อหน้ารัฐสภาไปก่อนหน้านี้

‘นโยบายไว-ไฟฟรีภายใน 1 ปีตามสถานที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาทั่วประเทศ จะเห็นเป็นรูปธรรมในพื้นที่ที่สามารถขยายเครือข่ายได้ทันทีก่อนภายใน 3 เดือน’

นอกจากนี้ยังจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ สัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไอซีที โดยเฉพาะสัญญาที่ถูกหน่วยงานอิสระตรวจสอบทั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยคาดว่าภายในสัปดาห์หน้า จะได้รายชื่อคณะกรรมการซึ่งได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงไอซีทีเลือกกรรมการขึ้น มาตรวจสอบ จากทั้งบุคคลภายใน และภายนอกกระทรวง ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านๆ

ทั้งนี้จะเข้าไปตรวจสอบสัญญาและโครงการที่มีความสำคัญ อาทิ โครงการ 3G HSPA ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม กับกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น, โครงการขยายโครงข่าย 3G ของทีโอที ที่กลุ่มกิจการร่วมค้าเอสแอล คอนซอร์เตียม เป็นผู้ชนะเสนอราคาต่ำสุดที่ 15,999 ล้านบาท และการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเกินความจำเป็นของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า)

สำหรับทีโอที และกสท ที่กำลังจะสูญเสียรายได้ที่เป็นส่วนแบ่งจากสัญญาสัปทานของบริษัทผู้ให้ บริการโทรศัพท์มือถือในเร็วๆนี้นั้น ได้สั่งการให้ทั้ง 2 หน่วยงานเตรียมปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อให้บริษัทอยู่รอดได้หลังหมด สัญญาสัปทาน

กรณีแท็บเล็ตที่จะต้องส่งมอบให้นักเรียนชั้นประถม 1 ในเดือนพ.ค.ปี 2555 จำนวนกว่า 8 แสนเครื่องนั้นกระทรวงไอซีทีไม่ได้เป็นผู้เข้าไปดูแลเรื่องการประมูล และสเปกเครื่องที่จะแจก แต่จะมีหน้าที่ดูแลเรื่องการวางเครือข่ายเน็ตเวิร์ก รวมไปถึงการดึงข้อมูลเข้าสู่คลาว์คอมพิวติง

‘คาดว่ากระทรวงไอซีที จะต้องมีการปรับโครงสร้างงบประมาณใหม่เพิ่มจากเดิมที่มีประมาณ 5 พันล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเรื่องไว-ไฟทั่วประเทศ และเรื่องการให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบรอดแบนด์ได้’

ส่วนในเรื่องอื่นๆที่ต้องดำเนินการคือ การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ การรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งกระทรวงไอซีทีมีหน่วยงานในสังกัดคือ กรมอุตุฯ และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ดูแลอยู่ในตอนนี้ นอกจากนี้ในเรื่องเว็บหมิ่นสถาบันกระทรวงไอซีทีจะสนับสนุนเรื่องที่รัฐบาล ตั้งวอร์รูมเข้ามาดูแลเว็บหมิ่นโดยเฉพาะส่วนในเรื่องการตั้งทีมงานรัฐมนตรี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลา 1-2 สัปดาห์

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 26 สิงหาคม 2554 19:01 น.

แสดงความคิดผ่าน Facebook