ขอบคุณพระเจ้า และแล้วก็สำเร็จไปด้วยดี เนื่องจากวันนี้มีงานนำเสนอเรื่อง International education ในห้องเรียน ปริญญาเอก ซึ่งต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งหมด ผมนำเสนอเป็นคนที่สาม และก็ได้นำ iPad คู่ใน นำเสนอด้วย เพราะเนื้อหาผมนำเสนอเกี่ยวกับการเรียนในอนาคตที่ห้องเรียนส่วนใหญ่ ใช้ iPad ส่วนใหญ่นำเสนอด้วยภาพและ วิดีโอคลิป ก็จบลงด้วยความประทับใจครับ เพราะผมก็พยายมหาสิ่งใหม่ๆ มานำเสนอ และก็พยายามคิดอย่างมีจิตนาการในการพัฒนาระบบการศึกษาไทย

แสดงความคิดผ่าน Facebook