วันที่สอง อบรม EIS สิงคโปร์

: 583 views บันทึกประจำวัน, อบรมสัมมนา, เล่าประสบการณ์ No Comments »

[27 ตุลาคม 2557 วันที่สองของการอบรม EIS ประเทศสิงคโปร์] อยู่ที่สิงคโปร์ไม่มีโอกาสได้เขียนบทความการเดินทางครับ เพราะเวลาส่วนใหญ่ออกไปสำรวจพื้นที่ เสียดายเวลาหากพักอยู่ในห้องเลยใช้เวลาท่องเที่่ยวให้คุ่มค่าครับ ค่อยกลับมาเขียนหลังจากกลับจากสิงคโปร์ แต่มีงานและภาระที่ต้องรีบทำมากมาย คงหาเวลาเขียนยาก และมีงานด่วนต้องรีบเขียนบทความกับปรับปรุงงานวิจัยด้วย แต่รู้สึกเหนื่อยและคิดอะไรไม่ออกเลยครับ เลยลองเขียนประสบการณ์จากที่ไปอบรม ณ ประเทศสิงคโปร์ก่อน เดี่ยวจะลืมประสบการณ์ใหม่จากที่นั่น เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอาจจะทำไม่ได้แล้วว่าเป็นอย่างไรบ้าง แต่ก็ยังมีอุปสรรคเรื่องตาอยู่คือ รู้สึกนั่งดูหน้าจอนานไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน แต่ก็จะเขียนดูสักวันครับ Read More »

วันแรกดูงานสิงคโปร์

: 743 views บันทึกประจำวัน, อบรมสัมมนา, เล่าประสบการณ์ No Comments »

สวัสดีครับ ขณะที่บทความย้อนหลังอยู่นี้ผมก็คงเดินทางมาถึงประเทศสิงคโปร์แล้ว เพียงแต่ไม่ได้อัพเดทขึ้นเว็บไซต์ และระยะหลังๆ มีอาการปวดตาเลยไม่ค่อยได้มาเขียนบทความ ต่อไปอาจจะนานๆทีละครับ แต่ก็ยังต้องการจะเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเก็บเรื่องราวชีวิตไว้เป็นความทรงจำครับ

จากบทความที่ผานได้จากการที่ได้เข้าร่วมอบรมโครงการวิจัยและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ที่เรียกย่อๆ ว่า EIS (English for Integrated Studies) ซึ่งจากการอบรมครั้งนั้นจะคัดเลือกผู้เข้าอบรมทั่วประเทศ จำนวน 300 ท่าน เดินทางไปฝึกประสบการณ์ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ Read More »

อบรม EIS – ECLIP

: 903 views อบรมสัมมนา 1 Comment »

 

ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพของครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมแม็กซ์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร เลยนำมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อจะได้เแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และเป็นแหล่งอ้างอิง ในการดำเนินงานและมองการศึกษาว่าปัจจุบัน มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง สำหรับกำหนดการอบรมสามารถคลิกดูได้ที่กำหนดการอบรมครับ Read More »

ประชุมเสวนา สควค. ระยะที่ 3

: 467 views อบรมสัมมนา No Comments »

ประชุมเสวนา เรื่อง “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตโครงการส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา เวลา 13.00 น. โดยมีอาจารย์ เกษม สุริยภัณฑ์ คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานการประชุมเสวนา และ อาจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน , อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโน และอาจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม ร่วมเสวนา

วิทยากร อบรม ThaiLIS

: 592 views อบรมสัมมนา No Comments »

[fbphotos id=395690613830465 limit=3]

วันนี้เป็นวิทยากรอบรม การโหลดเอกสารงานวิจัย จากเว็บไซต์ ThaiLIS สำหรับครูอาจารย์ที่กำลังจะทำผลงานทางวิชาการ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 123 เป็นเวลานานมากแล้วที่ไม่ได้เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากหยุดไปนานสำหรับการให้การอบรมครับ เมื่อก่อนจะมีทุกภาคเรียน ช่วงหลังไม่ค่อยมีเวลาและหมดพลังในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ครับ แต่ก็ต้องการจะให้ครูได้พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน การสร้างสื่อ การสร้างบทเรียนและการใช้ Social Media ครับ เพราะ Read More »

อบรม UTQ 1/2555

: 1,404 views บันทึกประจำวัน, อบรมสัมมนา No Comments »

เวียนครบรอบมาอีกครั้งกับ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้ปฏิบัติการไทยแข้มแข็ง ด้วยระบบ e-training (Upgrading Teacher Qualification  Through the Whole System : UTQ) ซึ่งก็สมัครลงทะเบียนไว้นานแล้ว ไม่ได้เข้ามาเรียนเลย ด้วยเพราะภาระกิจหน้าที่ครูมากมาย และภาระการศึกษาต่อด้วย ช่วงนี้เห็นกระแสมีการสำรวจและสอบถามถึงการเรียนในระบบ UTQ เลยต้องรีบเข้ามาดูข้อมูลที่สมัครไว้ และก็ได้เริ่มทดลองเรียน รู้สึกว่ามีการพัฒนาระบบได้ดีกว่าเดิมทั้งในเรื่องของความเร็วในการใช้งาน การช่วยเหลือดูแลครูที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ และระบบการทำแบบทดสอบ รวมถึงการรายงานผลการเรียนและการให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ทำได้ดีครับ

[fbphotos id=450053075028950 limit=3 rand=1]

ในปีนี้ 1/2555 มีการให้เลือกลง 3 หลักสูตร Read More »

อบรมผู้ดูแลระบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน

: 1,295 views อบรมสัมมนา No Comments »

อบรมผู้ดูแลระบบ โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน

เข้าร่วมอบรมผู้ดูแลระบบ “โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีซ สงขลา ซึ่งจัดโดย บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ
เพื่อเพิ่มความสัมฤทธิผลทางการศึกษา
เพื่อลดปัญหานักเรียนเรียนไม่รู้เรื่อง
–    โดยขจัดปัญหานักเรียน เรียนตามครูไม่ทัน
–     โดยลดปัญหาขาดแคลนครูอาจารย์  ในชนบท ถิ่นธุรกันดารและมีอันตราย
เพื่อลดปัญหาที่นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ไม่ได้
–     โดยลดการ Lecture ลง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆมากขึ้น
–     โดยให้นักเรียนได้มีโอกาส สอน หรือนำเสนอหาความรู้และผลงานต่างๆ
เพื่อบริหารความรู้ของครูอาจารย์ผู้ปกครองและนักเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั่วประเทศ
–     โดยการบันทึกและกระจายความรู้ ของคนเก่งคนดี (Tacit à Explicit)
–     โดยการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Community of Practice)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอบรมพัฒนาครูอาจารย์
สรุปคุณลักษณะระบบ    คือระบบบันทึกการบรรยาย Read More »

อบรมการพัฒนาข้าราชการครู

: 703 views อบรมสัมมนา No Comments »

เป็นตัวแทนกลุ่มนำเสนอแนวคิดในการสร้างสะพาน

เข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   รุ่นที่  ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๖  เดือนเมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๕ ณ  หน่วยพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในการอบรมได้ลำดับเลขที่ 8 สำหรับกิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และใบงาน ซึ่งก็ค่อนข้างจะเยอะ แต่ก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน จำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นนี้ จำนวน 40 ท่าน ค่าลงทะเบียน 4000 บาท

ก่อนการอบรมก็มีใบงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และต้องทำส่งในวันเข้าอบรม เนื้อหาในการอบรบประกอบด้วย 4 หน่วยดังนี้ Read More »


wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
wpthemes

Effects Plugin made by Ares Download